Nafaka Çeşitleri

Nafaka, geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü olarak tanımlanmaktadır.  Boşanma davalarında karar verilebilecek üç çeşit nafaka vardır : 

- Tedbir nafakası : Boşanma davası sürerken eş ve çocuklar için ödenen nafakadır.

- Yoksulluk nafakası : Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra ödenen eşe ödenen nafakadır.

- İştirak nafakası : Boşanma davası kesinleştikten sonra velayeti elinden bulundurmayan eşin, müşterek çocuk için diğer eşe ödediği nafakadır.

Bu üç nafaka çeşidinden başka, boşanma davasından ayrı olarak talep edilebilen, yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy, üstsoy ve kardeşlere ödenen yardım nafakası vardır.