Vekalet Bilgileri

Ana Sayfa > Vekalet Bilgileri

Avukat Serkan YILMAZ
T.C.: 29921006762
Kayseri Barosu 1874 sicil
Hacı Saki Mah. Osman Kavuncu Cad. Başmısırlı İş Merkezi No:8/19 Kocasinan, Kayseri.

Vekaletname çıkarmak için gerekli bilgiler :

1- Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi resmi kimlik ibrazı,
2- Tüzel kişiler için ek olarak imza sirküleri ve yetki belgesi,
3- Hem şirket hem de şahsınız için vekaletname verilmesi halinde, “kendi adına asaleten şirket adına vekaleten” ibaresinin yazılması,
4- Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davalarıyla ilgili vekaletnameler özel yetki içerdiğinden, bu hususun notere veya konsolosluğa bildirilmesi ve 2 adet fotoğraf,
5- Genel vekaletnameye ahz-u kabz, davadan, istinaftan ve temyizden feragat etme, sulh, ibra, adli sicil kaydı isteme, uzlaşma ve arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya ve takip etmeye yetkilerinin eklenmesi,
gereklidir.
Veraset, intikal, boşanma, nafaka ve ipotek gibi özel yetki gerektiren işlemler için, vekaletname çıkarmadan önce bilgi almanız gereklidir.