İş Hukuku

Ana Sayfa > İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki ihtilaflara ilişkin düzenlemeler içeren iş kanunları, hem işçi açısından hem de işveren açısından hak ve yükümlülükleri getirmektedir. İşçinin işveren karşısındaki maddi güçsüzlüğü dikkate alındığında, uygulamada genellikle hak kaybına uğradığını iddia eden işçi tarafından açılan davalara rastlanılmaktadır.

Karşılaşılan hukuki meseleler, işçi alacağının ödenmemesi, işçinin mobinge uğraması, ücreti ödenmeden fazla çalıştırılması ve resmi ve genel tatil günlerinde işçinin çalıştırılması, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesine rağmen işçinin kıdem, ihbar ve diğer alacaklarının ödenmemesi gibi hususlardır.

Hem işçi hem de işverenler açısından, önleyici hukuk hizmetimiz doğrultusunda, kişilere danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti verilmekte olup, ileride olası hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçilmesi arzusu ile hukuki destekte bulunmaktayız.

İş hukuku kapsamında ana başlıklarla vermiş olduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir :

  • İşçi ve işverene danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İhtar çekilmesi,
  • Dava öncesi arabuluculuk yoluna başvurulması,
  • Ücret, kıdem ve ihbar gibi tazminat ve alacakların tahsili amacıyla dava ve icra takiplerinin yapılması,
  • İş kazalarından kaynaklı davaların açılması ve takibi,