İş Hukuku

Ana Sayfa > İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki ihtilaflara ilişkin düzenlemeler içeren iş kanunları, hem işçi açısından hem de işveren açısından hak ve yükümlülükleri getirmektedir. İşçinin işveren karşısındaki maddi güçsüzlüğü dikkate alındığında, uygulamada genellikle hak kaybına uğradığını iddia eden işçi tarafından açılan davalara rastlanılmaktadır.

Karşılaşılan hukuki meseleler, işçi alacağının ödenmemesi, işçinin mobinge uğraması, ücreti ödenmeden fazla çalıştırılması ve resmi ve genel tatil günlerinde işçinin çalıştırılması, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesine rağmen işçinin kıdem, ihbar ve diğer alacaklarının ödenmemesi gibi hususlardır.

Hem işçi hem de işverenler açısından, önleyici hukuk hizmetimiz doğrultusunda, kişilere danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti verilmekte olup, ileride olası hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçilmesi arzusu ile hukuki destekte bulunmaktayız.

İş hukuku kapsamında ana başlıklarla vermiş olduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir :

  • İşçi ve işverene danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İhtar çekilmesi,
  • Dava öncesi arabuluculuk yoluna başvurulması,
  • Ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsili amacıyla dava ve icra takiplerinin yapılması,
  • İş kazalarından kaynaklı davaların açılması ve takibi,

DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM

İSMİM “AVUKAT SERKAN YILMAZ” ve RESMİM kullanılarak farklı numaralardan bir çok kişiye dolandırıcılık amaçlı mesajlar gönderildiği; uzlaştırma, icra takibi ve vatandaşın hakkında dosya açıldığı ve hapis cezası ile karşılaşabileceği gibi bahanelerle para talep edildiği hususlarını öğrenmiş bulunmaktayım. Bu hususların avukatlık büromuz ile hiçbir şekilde ilgisi bulunmamaktadır. 

BÜROMUZ VE ŞAHSIM TARAFINDAN KİMSEYE BU ŞEKİLDE MESAJ GÖNDERİLMEMEKTE, PARA TALEP EDİLMEMEKTEDİR.

BU TÜR DOLANDIRICILIK AMAÇLI MESAJLARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR.