Tazminat Hukuku

Ana Sayfa > Tazminat Hukuku

Tazminat, bir kişinin uğradığı haksız bir eylem sonucu uğradığı maddi ve manevi zararının karşılanması olarak tanımlanabilmektedir. Bu haksız fiil, herhangi bir olaydan kaynaklı olabilir. Örneğin, bir trafik kazasının ölümle ya da maddi hasarla sonuçlanması, bir iş kazası, bir kişinin kasten yaralanmasına yada ölümüne neden olma, boşanma davasındaki maddi ve manevi zararlar, ticari şirketler arasındaki yapılan eylemler sonucu bir tarafa verilen maddi zarar gibi konusu herhangi bir olaydan kaynaklanabilir.

Maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Kişilerin uğramış oluğu (parasal) maddi kayıplar ya da yaşanan haksız eylem sebebiyle elde edemediği (parasal) maddi kazançlar maddi tazminatın konusunu oluşturur. Manevi tazminat ise, kişinin yaşadığı olaydan kaynaklı olarak yaşamış olduğu elem, ızdırap ve psikolojik çöküntünün giderilmesini amaçlamaktadır.

Tazminat bir cezalandırma sistemi olmayıp, yaşanan haksız fiil sebebiyle uğranılan hak kaybının telafi edilmesi, diğer bir deyişle olayın yaşanmadan önceki haline getirme durumudur.

Tazminat hukuku kapsamında sağlanan hizmetlerden bazıları şunlardır :

  • Boşanma davalarındaki maddi ve manevi tazminat talepleri,
  • İş kazası sonucu uğranılan zararın karşılanması için geçici ya da sürekli iş göremezlik, destekten yoksun kalma gibi maddi ve manevi tazminat talepleri,
  • Ecrimisil (haksız işgal) tazminatı talepleri,
  • Mobbing (psikolojik baskı) tazminatı,
  • Maddi zarar gören aracın değer kaybı tazminatı,