Çekişmeli Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

         Eşlerden birinin ya da her ikisinin, evlilik birliğini sürdürmelerini kendilerinden beklenmeyecek derecede sarsılması durumunda, yani eşlerin evlilik birliğindeki geçimsizlikleri söz konusu olduğunda, boşanmak amacıyla açtıkları davadır.

        TÜİK'in verilerine göre, 2021 yılında evlenen çiftlerin sayısı 561.710 iken, boşananların sayısı 174.085'tir. Bu da ortalama evlenen üç çiftten birinin boşandığını göstermektedir. Her üç boşanmadan birinin de evliliğin ilk beş yılı içerisinde gerçekleştiğini veriler bize söylemektedir. 2021 yılında nüfusa oranla boşanmanın en çok gerçekleştiği il İzmir olup, bunu Antalya ve Uşak takip etmiştir. 

        Çekişmeli boşanma davasının konusunu birçok sebep oluşturabilir. Bu sebepleri başlıklar altında sıralayabiliriz (Boşanma Hukuku, Ömer Uğur GENÇCAN.). Belirtilen sebeplerin dışında herhangi bir sebebe dayalı da çekişmeli boşanma davası açılabilir. Bu davada önemli olan, davaya sebep olan olay ya da olayların, evlilik birliğinin devamına engel olması ya da dayanılan olaya maruz kalan eşin evlilik birliğini artık sürdüremeyecek duruma gelmesidir. 

Duygusal şiddet                                                                           

Küçültücü davranmak


Sevgisiz davranmak


İlgisiz davranmak


Baskıcı davranmak


Suçlayıcı davranmak


Hakaret etmek

Ekonomik şiddet                                                                                                                  

Eşin aşırı borçlanması


Bir işte çalışmamak


Bağımsız konu sağlamamak


Eşinin görüşünü almadan taşınmazı satmak


Eşinin cebinden habersiz para almak

Cinsel şiddet

Cinsel ilişki kuramamak


Cinsel ilişkiden kaçınmak


Doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiye zorlamak


Cinsel hayatın üçüncü kişilere açıklanması


Başkasıyla cinsel ilişki kurmak

Fiziksel şiddet

Doğrudan fiziksel şiddet, darp etmek


Dolaylı fiziksel şiddet, eve kitlemek

Sosyal şiddet

Giyim konusunda


Gelenekler konusunda


Din konusunda


Yeme içme konusunda

Görsel şiddetTelefonla çok görüşmek, sosyal medyada çok zaman geçirmek

        Çekişmeli boşanma davasında eşler arasındaki geçimsizlik her türlü delil ile ispatlanabilir. Her somut olayda hangi delile dayanılacağının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekli olmakla birlikte, bununla ilgili yüzeysel olarak birkaç örnek vermek gerekirse; eşin fiziksel şiddete uğradığı iddiası ile açtığı boşanma davasında dayanılabilecek en önemli delil, darp raporudur. Aldatmaya ilişkin bir iddianın ispatı konusunda, eşin telefonundaki mesajlar, fotoğraflar, mümkünse video kaydı, varsa eşinin bir başkası ile kaldığı otele ilişkin rezervasyonlar gibi deliller kullanılabilir. Verilen örneklerdeki ispat araçları, net bir şekilde iddiayı ispatlamak için yeterlidir.

        Ancak, bunların dışındaki herhangi bir sebebe dayanılarak geçimsizlik de söz konusu olabilir. Evlilik birliğinin mahremiyeti dikkate alındığında, evlilik hususunun iki birey arasında kapılar arkasında gerçekleştiği bir gerçektir. Aile içinde ve ev ortamında yaşanan bir olayın ispatı konusunda ise, yukarıda verilen örneklerdeki gibi fotoğraf, video gibi delillerin olması mümkün değildir. Bu durumda da çekişmeli boşanma davasında en sık başvurulan delil olan tanık delili devreye girmektedir. Tanıklar aileden biri olabileceği gibi, komşu veya iş arkadaşlarından da olabilir. Önemli olan boşanmaya konu olay hakkında görgüye dayalı bilgi sahibi olmasıdır.

Çekişmeli boşanma davası sıkça sorulan sorular için TIKLAYINIZ.

Boşanma davası hakkında sıkça sorulan sorular için TIKLAYINIZ.

Boşanma davası ve boşanma sebepleri hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.

Anlaşmalı boşanma davası hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.

Kayseri çekişmeli boşanma avukatı ile görüşmek için TIKLAYINIZ.