Ceza Hukuku Sıkça Sorulan Sorular
Ceza hukukuna ilişkin sık sorulan sorulara aşağıdan ulaşabilirsiniz.


 • Soruşturma nedir?

  Suç işlendiği şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabul edildiği ana (kamu davasının açılması anına) kadar geçen sürece verilen isimdir.

 • Kovuşturma nedir?

  İddianamenin kabul edilmesinden (kamu davasının açılmasından) kararın kesinleşmesine (verilen kararın istinaf ve yargıtay incelemesinden geçerek başvurulabilecek kanun yolunun tüketilmesi) kadar geçen sürece verilen isimdir.

 • Şüpheli ne demek?

  Soruşturma evresinde hakkında suç işlediği şüphesi bulunan kişi için kullanılan ifadedir.

 • Suça sürüklenen çocuk ne demek?

  Hakkında suç işlediği iddiası bulunan 18 yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder.

 • Müşteki ne demek?

  İşlendiği iddia edilen suçtan zarar gördüğünü iddia eden kişiyi ifade eder.

 • Mağdur ne demek ?

  Suçtan zarar gördüğü iddia olunan 18 yaşını doldurmamış çocuğu ifade eder.

 • Sanık ne demek?

  Kovuşturma evresinde hakkında suç işlediği iddiası ile yargılanan kişiyi ifade eder.

 • Katılan ne demek?

  Kovuşturma aşamasında, mahkemenin verdiği karara itiraz hakkını elde eden kişiyi ifade eder. Yargılamada mahkeme müştekiye katılma talebinin olup olmadığını sorar. Bu katılma duruşmalara katılma değildir. Müşteki davaya katılmak isterse, katılan sıfatını alarak mahkemece verilecek kararlara itiraz hakkı kazanır. Müşteki davaya katılmaz ise ceza yargılamalarının kamu davası niteliği gereği, sanık hakkında yargılama devam eder, ancak müşteki katılan sıfatını almadığı için verilecek karara itiraz hakkı olmaz.

 • Hükümlü ne demek?

  Kamu davasında sanık olarak adlandırılan kişinin, hakkında verilen hapis cezasının kesinleşmesi ile suçu işlediğinin sabit olması hali ile almış olduğu isimdir, mahkumdur.

 • Hangi durumlarda avukat atanır?

  Avukatı bulunmayan şüpheli, sanık ya da şikayetçi; 18 yaşını doldurmamış çocuk, sağır veya dilsiz ya da meramını anlatamayacak kadar malul ise istemi aranmaksızın barodan bir avukat görevlendirilir. Avukatın ücreti devlet tarafından karşılanır.