Kayseri Avukat Ücretleri

Avukatlık hizmeti karşılığında alınan ücret, her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi adı altında güncellenerek yayımlanır. Bu tarife avukatın yaptığı iş için alabileceği en az ücreti göstermektedir. Avukatın tarifede yer alan bu tutarların altındaki bir ücreti alması mümkün değildir.

Tarifede yazılı bulunan ücretlerin altında iş yapmak yasak olmakla birlikte, belirlenen tutarın üzerinde ücret alma konusunda, tarafların anlaşması  sorun teşkil etmeyecektir. Açıkçası, tarifede belirtilen tutarlar yapılan iş, harcanan mesai ve emek karşısında günümüz ekonomik koşullarında düşük kalmaktadır. Belirtilen bu tutarlar, karşı taraf vekalet ücretinin belirlenmesi için gereklidir. Davayı kaybeden tarafın, davayı kazanan tarafın avukatı için ödediği vekalet ücreti, karşı taraf vekalet ücreti olarak adlandırılır. Mahkemelerce de bu karşı taraf vekalet ücreti, tarifede belirtilen tutarlar nazarınca hüküm altına alınır.

Kayseri boşanma avukatı olarak, boşanma davası için bugün itibariyle tarifede belirtilen miktar 17.900 TL.’dir. Bu tutarın altında bir bedelle hiçbir avukatın boşanma avukatı olarak iş yapması mümkün değil, yasalara aykırıdır. Bütün boşanma davaları için alınacak ücret bu belirtilen tutar değildir. Her olay kendi içinde farklı hususları barındırdığından, her olay için ayrı bir değerlendirme yapılmalı, her dava için farklı metodlar kullanılarak farklı yollardan dava açılarak yürütülmesi gerekebilir. Bu sebeple de davanın içeriği ve diğer konular hakkında bir değerlendirme yapılarak, Kayseri boşanma avukatı ücreti belirlenebilir.

Yine aynı şekilde Kayseri asliye ceza avukatı olarak tarifede belirlenen ücret 17.900 TL.’dir. Kayseri ağır ceza avukatı ücreti tarifede 29.800 TL. olarak belirlenmiş olmakla, davanın içeriği ve diğer etkili olacak birçok konu dikkate alınarak, Kayseri avukat ücreti netleştirilebilecektir.

Avukat dava ücreti dışında, hukuki danışmanlık hizmeti de alınabilmekte ve yine bu da tarifede belli ücretlere tabii tutulmaktadır. Bir davanın açılması ve görülmesi için avukatın bulunma zorunluluğu olmasa da her dava hakkında ayrı prosedürlerin uygulanması, süreli işlerin olması, anında müdahale edilmesi gereken hususların olması ve kısacası hukuki bilgi gerekliliği sebebiyle, davanın bir avukat tarafından yürütülmesi önemlidir. En azından dava açılmadan önce, söz konusu dava ile ilgili danışmanlık hizmeti alınması önem arz etmektedir. Çünkü, davanın yanlış veya eksik açılması, sonrasından telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabilmektedir. Dava dilekçesinde usulüne uygun bir şekilde bulunulmayan talebe ilişkin karar verilememesi, süresinde yapılması gereken başvurunun süresi içinde yapılmaması halinde, bu hususların geri dönüşü mümkün olmamaktadır.

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre bazı davaların vekalet ücretleri aşağıdaki gibidir :

  • Kayseri boşanma avukatı ücreti 17.900 TL.
  • Kayseri ceza soruşturma avukatı ücreti 5.300 TL.
  • Kayseri asliye ceza avukatı ücreti 17.900 TL.
  • Kayseri ağır ceza avukatı ücreti 29.800 TL.
  • Kayseri ortaklığın giderilmesi avukatı ücreti 17.400 TL.
  • Kayseri ortaklığın giderilmesi satış işleri vekalet ücreti 7.600 TL.
  • Kayseri avukat danışma ücreti 2.300 TL. (bir saat)
  • Kayseri avukat danışma ücreti 1.300 TL. (devam eden her saat için)
  • Kayseri avukat dilekçe yazımı 3.600 TL.

Açıklamaya çalıştığımız konular dahilinde, Kayseri avukatı olarak hizmet vermekteyiz. Özellikle boşanma davası avukatı, çekişmeli boşanma davası avukatı, anlaşmalı boşanma davası avukatı, ağır ceza avukatı, asliye ceza avukatı ve ortaklığın giderilmesi davası avukatı başta olmak üzere, birçok dava ile ilgili avukatlık hizmeti vermekteyiz. Davanız ve avukat ücreti hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.