Kayseri Ceza Avukatı Serkan Yılmaz

Kayseri ceza avukatı olarak, davaların müvekkillerimizin yararına olacak en uygun şekilde sonuçlandırmayı amaçlamaktayız. Ceza davaları geniş kapsamlı bir hukuk dalını oluşturduğundan, bu konuda uzman bir avukat ile çalışmak gerekmektedir. Hem şüpheli ve sanık açısından hem de mağdur, şikayetçi, müşteki ve katılan açısından, suç şüphesinin öğrenilmesinden başlayarak verilecek kararın kesinleşmesi aşamasında kadar devam edecek olan ceza yargılaması, ayrıntılı araştırma, ceza hukukunda uzman bilgisi ve tecrübe gerektirmektedir. 

Kayseri Ağır Ceza Avukatı

Savcılık tarafından yapılan soruşturma konusu suça göre yargılama ağır ceza mahkemesinde görülebilir. Kanun metninde suçun cezasının 10 yıldan fazla olması halinde, yargılama ağır ceza mahkemesinde görülecektir. Ağır ceza mahkemesinde davanın görülecek olması, sanığın cezalandırılması halinde, mutlaka 10 yıldan fazla ceza alacağı anlamına gelmemektedir. Kayseri ağır ceza avukatı olarak, soruşturmanın başından yargılamanın sonuna kadar müvekkillerimize hukuki destek vererek, haklarının korunmasını amaçlamaktayız. Ağır ceza mahkemesinde yargılamanın yapılarak karar verilmesi halinde, karar içeriğine göre, itiraz, istinaf ve devamında temyiz yollarına başvurulabilir. Ağır ceza avukatı olarak müvekkillerimize verdiğimiz hukuki destek kapsamında, karar sonrası başvurulabilecek kanun yollarında yapılması gereken işlemler de yer almaktadır.

Kayseri Asliye Ceza Avukatı

Ağır ceza mahkemesi görev alanına giren suçların dışında kalan suçların yargılamasının yapıldığı mahkemeler, asliye ceza mahkemeleridir. Diğer bir deyişle, kanun metninde suçun cezasının 10 yıldan az olarak gösterildiği suçların yargılaması, bu mahkemelerde yapılmaktadır. Kayseri asliye ceza avukatı olarak, müvekkillerimize hukuki danışmanlığın yanında davalarının takibi görevlerini de üstlenmekteyiz.