Yoksulluk Nafakası ve Şartları Nedir

        Boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan eşin, diğer eşten kusuru daha fazla olmamak kaydı ile talep ettiği nafakadır. Yoksulluk nafakası, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra verilen nafakadır. Tarafların eşit kusurlu olması halinde de yoksulluk nafakasına hükmedilebilir. Yoksulluk kavramı Yargıtay kararlarında, yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi kişinin varlığını sürdürebilmesi için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde gelirin olmaması şeklinde tanımlanmıştır.

        Yoksulluk nafakasının toptan ya da irad şeklinde ödenmesine karar verilebilir. Toptan ödeme, bir kereye mahsus toplu ödemedir. İrad şeklinde yapılan ödeme ise, her ay yapılan ödemedir. Uygulamada genellikle irad şeklinde ödemeye karar verilir.

        İrad şeklinde ödenmesine karar verilen yoksulluk nafakası, süresizdir. Herhangi bir süreye tabii tutulamaz. Ancak, taraflardan birinin ölmesi veya nafaka alacaklısının evlenmesi halinde kendiliğinden kalkar. Nafaka alacaklısının fiilen evli olmasa da evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde, nafaka borçlusunun talebiyle mahkeme tarafından kaldırılablilir.

        Yoksulluk nafakası boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde ayrı bir dava açarak da talep edilebilir.

        Yoksulluk nafakası ile tedbir nafakası birbirine benzer gibi görünse de aynı değildir. Tedbir nafakası, boşanma davası açılmadan önce ya da dava süresince eş ve çocuklar için hükmedilen nafaka iken, yoksulluk nafakası boşanma davasının kesinleşmesinden sonra ortaya çıkan sadece eş için ödenen nafakadır. Ayrıca, tedbir nafakası için kusurluluk incelemesi yapılmazken, yoksulluk nafakası alacaklısının diğer eşten daha kusurlu olmaması gerekmektedir.