İştirak nafakası nedir?

    İştirak nafakası, velayeti elinde bulundurmayan eşin, müşterek çocuğun giderlerine katlanma yükümlülüğü çerçevesinde, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, velayeti elinde bulunduran eşe çocuğu için ödediği nafakadır. Bu konuda talep olmasa da mahkeme çocuğun üstün yararını gözeterek iştirak nafakasına hükmedebilir.

        Boşanma davası süresince tedbir nafakası adı altında çocuk için ödenen bedelin, kararın kesinleşmesinden sonra ödenen nafakadır. İştirak nafakası kural olarak çocuğun on sekiz yaşını doldurmasıyla sona erer. Bazı Yargıtay kararlarında, çocuğun eğitiminin devam etmesi halinde, eğitimin sonuna kadar iştirak nafakasının sona erdiğine dair hükümler bulunmaktayken, bazı kararlarda çocuğun ergin olması ile birlikte nafakanın kendiliğinden kalktığı, çocuğun eğitim için ihtiyacı halinde, ergin bir birey olarak kendisinin yardım nafakası olarak dava ile talepte bulunması gerektiğini hüküm altına almıştır.