Ortaklığın Giderilmesi Davası İzale-i Şuyu

Halk arasında hisseli tapu olarak adlandırılan taşınmazlar ile yine hisseli şekilde sahipliği bulunan taşınır mallar üzerinde, hissedarların bir araya gelerek paylaşmasının ya da kullanmasının mümkün olmaması halinde açılan ortaklığın giderilmesi davası, hisseli malın paylaşımını sağlayan bir davadır. Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili olarak sık sorulan sorular aşağıdadır. 

Ortaklığın giderilmesi davası hakkında ayrıntılı bilgi almak için TIKLAYINIZ.


 • Aynen taksim nedir?

  Hisseli taşınmazın hissedarlara payları oranında mal olarak tahsis edilmesidir. Yani, paydaşın hissesi oranında taşınmaz üzerindeki belli bir yerinin olmasını sağlayan paylaştırma şeklidir.

 • Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi nedir?

  Hisseli taşınmazın açık artırma yolu ile ihaleden satılarak, hissedarlara hisseleri oranında satış bedelinin dağıtılmasıdır.

 • Ortaklığın satış ya da aynen taksim suretiyle giderilmesine nasıl karar verilir? 

  İmar mevzuatına göre taşınmazın durumu gibi teknik bilgiler ile taşınmazın yüzölçümü, hissedar sayısı gibi aynen taksim halinde malın değerini kaybedip kaybetmemesine göre aynen taksim ya da satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilir. Ancak, genelde aynen taksim mümkün olmamakta ve ortaklık satış yoluyla giderilmektedir.

 • Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme masraflarını kim öder?

  Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme masraflarını davacı öder. Ancak dava sonunda diğer paydaşlar hisseleri oranında bu masraflara katılarak, davacının başta yapmış olduğu masraflar konusunda mahsuplaşma yapılmış olur.

 • Ortaklığın giderilmesi davası satışı sadece paydaşlar arasında yapılabilir mi?

  Tüm paydaşların satışın hissedarlar arasında yapılması konusunda anlaşması halinde mümkündür.

 • Ortaklığın giderilmesi davasını kim açabilir?

  Kural olarak ortaklığın giderilmesi davasını taşınmazın paydaşları açabilir.

 • Ortaklığın giderilmesi davasında paydaşlar dışında bir başkası dava açabilir mi?

  Kural olarak ortaklığın giderilmesi davasını sadece paydaşlar açabilir. Ancak bunun istisnası, paydaşlardan birinin borçlu olması durumunda, alacaklının alacağını tahsili amacıyla, icra mahkemesinden dava açma konusunda yetki alması şartıyla, davayı borçlu paydaşın alacaklısının açabileceğidir.

 • Ortaklığın giderilmesi davası kime açılır?

  Ortaklığın giderilmesi davası, paydaşlara karşı açılır. Davanın görülebilmesi için, paydaşların tamamının davaya dahil edilmesi gereklidir.

 • Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Zaman Açılabilir? Zamanaşımı Süresi Var Mıdır?

  Her zaman açılabilir, herhangi bir zamanaşımı süresine tabii değildir.

 • Ortaklığın Giderilmesi Davasında Karşı Taraf Davaya Gelmezse Ne Olur?

  Davalıların duruşmaları takip etmemesi, davanın görülmesine engel değildir. Ancak, mahkemece yapılacak tebligatların davalılara tebliğ edilmesi gereklidir.

 • Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taraflardan Biri Yurt Dışında İse Ne Olur?

  Paydaşın yurtdışında ikamet etmesi davanın görülmesine engel değildir. Ancak, mahkemece dava dilekçesi, bilirkişi raporu gibi bazı tebliğ edilmesi gereken evraklar olacaktır. Yurtdışına tebligat yapılması zaman olarak belli bir süreci gerektirdiğinden, yargılamanın uzamasına neden olacaktır. Bu sebeple, yurtdışında ikamet eden tarafın kendisini bir avukat ile temsil ettirmesi, bu gecikmeyi engelleyecektir.

 • Ortaklığın Giderilmesi Davasında Sadece Satış Ya da Aynen Taksim İstenebilir Mi?

  Sadece satış ya da aynen taksim talep edilebilir. Ancak, ortaklığın giderilmesinin sağlanması için her ikisinin de talep edilmesi davacının yararına olacaktır. Çünkü mahkeme taleple bağlı olduğu için, sadece aynen taksim talep edilmesi halinde, yargılama sürecinde de aynen taksimin mümkün olmaması durumunda, mahkeme kendiliğinden satışa karar veremeyecek, dava reddedilecektir. Yine sadece satış talep edilip, taşınmazın aynen taksimi mümkün ise de yine mahkeme davayı reddecektir. Her ikisi de talep edilmiş ve aynen taksim mümkün ise, mahkemece satış yoluna gidilmeyecek, aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilecektir.

 • Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

  Net bir süre vermek mümkün değildir. Tarafların sayısı, yapılacak işlemlere itiraz edilmesi, kararın istinaf edilmesi, tarafların kendisini avukatla temsil ettirip ettirmediği, yurtdışında ikamet eden paydaş olup olmadığı gibi bir çok husus yargılamanın uzamasına neden olabilecektir.

 • Ortaklığın Giderilmesi Davası Masrafı Ne Kadar?

  Ortaklığın giderilmesi davası maktu harca tabiidir. Harç miktarları her yıl güncellense de taşınmazın değerine göre bir harç miktarı yani nispi harç alınmadığı için, yüksek meblağlar söz konusu değildir. Harç dışında tebligat ve bilirkişiler için ayrıca masraf yatırılması gerekmektedir. Bu masrafta, taraf sayısı ve dava konusu taşınmazın niteliğine göre görev alacak bilirkişi heyetine göre değişiklik göstermektedir.