Yardım Nafakası Nedir, Şartları Nelerdir?

        Yardım nafakası, yardım edilmediği durumda yoksulluğa düşecek olan bireyin altsoy, üstsoy ve kardeşlerinden talep edebileceği nafakadır. Bu nafaka ergin birey tarafından talep edilebilir. Günümüzde genellikle eğitimi devam eden müşterek çocuklar için ödenen bir nafaka türü olarak kabul edilse de kanun yardım edilmediği zaman yoksulluğa düşecek olan taraf için yardım nafakası ödenebileceğini hüküm altına almıştır.

        Genellikle çocukların anne veya babasından talep ettiği bu nafaka için, çocuğun 18 yaşını doldurmuş olması gereklidir. Çünkü, 18 yaşını doldurmamış çocuk için velayeti elinde bulunduran anne ya da babanın dava hakkı olup, yaşı küçük için ödenen nafaka da tedbir ya da iştirak nafakasıdır. Ergin bir birey olan kişinin davayı kendisi açması gerekir. Çünkü ergin olmakla velayet hususu ortadan kalkmış olup, dava hakkı bireyin kendisindedir.

    Örnek vermek gerekirse;

- Çocuk ergin olduğu halde eğitimine devam ediyorsa, eğitimi sona erinceye kadar ana ve babanın bakım borcu devam eder. Yargıtay 3.HD. 23/12/2015 tarihli kararı.

- Üniversite sınavına hazırlanan ergin çocuk yardım nafakası alabilir. Yargıtay 3.HD. 15/12/2015 tarihli kararı.

- Ergin bir çocuk tarafından açılmış bir dava bulunmadan yardım nafakası verilemez. Yargıtay 2.HD.13/06/2011 tarihli kararı.

- Eğitim için makul süre geçmemişse yardım nafakası verilebilir. Yargıtay 3.HD. 12/02/2007 tarihli kararı.