Ceza Mahkemeleri Ağır Ceza Avukatı – Asliye Ceza Avukatı

        Türk hukukunda birden fazla ceza mahkemesi vardır. Genel olarak halk arasında ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi bilinse de bunların dışında çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi ve fıkri ve sınai haklar ceza mahkemesi de vardır.

          Çocuk mahkemesi ve çocuk ağır ceza mahkemesi, suç işlediği iddia olunan kişinin 18 yaşından küçük olduğu çocukların yargılamasının yapıldığı mahkemelerdir. Bu çocuklara sanık yerine kanunda, suça sürüklenen çocuk denir.

            Fıkri ve sınai haklar ceza mahkemesi ise, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen suçlara ilişkin yargılamalar yapan mahkemelerdir.

            Bunların dışında sulh ceza hakimliği de görev yapmakta olup, ancak bu mahkemenin görevi diğer mahkemeler gibi yargılama yapmak değildir. Başlıca görevi, soruşturma aşamasında savcılık tarafından tutuklama talebiyle gönderilen şüpheliler hakkında karar vermektir. Bunun dışında, savcılık tarafından tesisi edilen takipsizlik, soruşturmaya yer olmadığı kararı gibi işlemlere karşı itirazları inceleyip karara bağlamaya yetkilidir. Bunların dışında da görevleri arasında soruşturma aşamasında arama, el koyma, iletişimin tespiti gibi kararları vermek vardır. Genel itibariyle soruşturma aşamasındaki hakim kararı gerektiren işlemlerin yapmakla görevlidir.

            Genel mahkemeler olan ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi ise, kanunda düzenlenen suçların ceza miktarlarına göre yargılama yapan mahkemelerdir. Kanunda ceza üst sınırı 10 yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren suçların yargılaması asliye ceza mahkemesi tarafından görülür. Cezası 10 yıldan fazla olan suçların yargılaması da ağır ceza mahkemesi tarafından yürütülür. Asliye ceza mahkemesi tek hakim ve savcıdan oluşur. Ağır ceza mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden oluşan heyet ile bir savcıdan meydana gelir. Heyetin oybirliği ya da oy çoğunluğu ile karar alınır.

            Kayseri'de ağır ceza avukatı ve asliye ceza avukatı olarak, mağdur ve katılan vekilliği ile sanık ve suça sürüklenen çocuk müdafiiliği görevini yapıyoruz. Ayrıca, savcılık ve sulh ceza hakimliklerindeki soruşturma işlemlerinde de vekillik ve müdafiilik hizmeti veriyoruz.